Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4766/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-12-2017
Hình thức văn bản: Luật  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Công nhận xã Ân Tín, huyện Hoài Ân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017