Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3454/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai Gò Núi Một