Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3471/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định