Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3481/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt khối lượng và giá trị tài sản lưới điện hạ áp nông thôn Công trình: Lưới điện hạ áp thuộc Hợp tác xã Dịch vụ điện Canh Vinh xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định