Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3502/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Mai Thanh Thắng
Trích yếu nội dung: V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Khoa Địa chỉ: Thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (lần hai)