Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3524/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt Phương án sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thi công đoạn Km18+330÷Km18+360 thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 tại khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn