Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3608/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản Hoài Nhơn