Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3619/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015, huyện Tây Sơn