Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3641/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp tỉnh