Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3631/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Cầu Ông Tờ, Địa điểm XD: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát và xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ