Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3698/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một, Dự án thiên tai (WB5)