Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3734/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Mai Thanh Thắng
Trích yếu nội dung: V/v công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên ban Chấp hành, Ủy viên ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2013 - 2018