Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3898/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30-10-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 và giá trị phần vốn Nhà nước tại công ty TNHH Quản lý Sửa chữa đường bộ Quy Nhơn chính thức chuyển giao cho Công ty cổ phần