Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3954/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Rà phá bom, mìn, vật nổ Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung