Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3962/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v Quy định tỷ lệ đóng góp vốn đối ứng của các huyện, thị xã, thành phố khi tham gia thực hiện các Chương trình, dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh từ năm 2015