Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Mai Thanh Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán Hạng mục: Nhà điều trị 251 giường - Máy phát điện dự phòng 560KVA thuộc công trình: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn