Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Mai Thanh Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định