Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4008/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v điều chỉnh nguồn vốn thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh