Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4043/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển giai đoạn 2016 - 2020 định hướng 2030