Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4048/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Huy Phát Trương và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để quản lý, sử dụng theo quy định