Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4052/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: V/v công nhận Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015 - 2020