Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4110/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Mai Thanh Thắng
Trích yếu nội dung: V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Định