Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4128/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Bệ tượng: Tượng đài (phần mỹ thuật) thuộc công trình Khu di tích Nhà tù Phú Tài