Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4122/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt điều chỉnh danh mục và kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khuyến công năm 2015 sử dụng từ nguồn kinh phí của địa phương