Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4193/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng công trình thủy điện Trà Xom Đơn vị: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định