Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4242/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Mai Thanh Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2015