Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4225/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể để phục vụ bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn thị xã An Nhơn