Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4270/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-11-2015
Hình thức văn bản: Công văn  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt kế hoạch chi tiêu trung hạn (MTEF) cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2018 Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) của Ngân hàng Thế giới (WB)