Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4273/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v bổ sung kinh phí cho Sở Tài chính để chi trả tiền thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất một số dự án trên địa bàn tỉnh