Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4278/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Mai Thanh Thắng
Trích yếu nội dung: V/v bổ sung kinh phí cho Trường Cao đẳng Bình Định để thực hiện cấp bù học phí cho các đối tượng thuộc Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ