Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4298/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30-11-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Mai Thanh Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Quý IV/2015 theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ