Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4378/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v Phê duyệt dự toán hạng mục: Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ. Tiểu dự án: Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng Thủy lợi tỉnh Bình Định Hưng Yên