Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4361/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v Phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt nông thôn tại xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân do HTX Nông nghiệp Ân Hảo Tây cung cấp