Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4432/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Ngô Đông Hải
Trích yếu nội dung: V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thượng Lê Địa chỉ: khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (lần hai)