Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4461/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v kiện toàn Ban Quản lý dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) thành phố Quy Nhơn thời gian hậu dự án