Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4506/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Thị Thu Hà
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015, các huyện Phù Cát, Vĩnh Thạnh, An Lão