Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4495/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định