Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4522/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt đơn giá xử lý nước thải năm 2016 đến năm 2018 của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài