Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4517/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán công trình Lưới điện hạ thế thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II (RE II) mở rộng tỉnh Bình Định