Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4538/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh