Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4560/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-12-2015
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: V/v thu hồi đất và giao đất cho UBND phường Đập Đá, thị xã An Nhơn để đầu tư xây dựng Điểm trường Mẫu giáo khu vực Tây Phương Danh