Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 473/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-02-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Dự án: Cầu tràn Mương Cát thuộc tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT635 đến cầu Thầu Đâu xã Cát Nhơn, Địa điểm XD: xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát