Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 530/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-02-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt kinh phí thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh