Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 521/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-02-2016
Hình thức văn bản: Luật  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: V/v hiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định