Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 511/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-02-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trường Tiểu học số 2 Cát Tài (điểm trường Chánh Danh) Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng