Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 583 QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ thủy tinh nhân tạo bò năm 2016 thuộc đề án phát triến chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 2020