Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 625 QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: V/v thu hồi đất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn và cho Công ty Cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn thuê để làm Sân tập lái ô tô