Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 659/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTPT năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh)