Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 674/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: V/v giao đất cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vân Canh để quản lý, sử dụng vào mục đích phòng hộ tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn