Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 718/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 1